Sushi

Sushi Menüs

M.01
Menü 1
6.90 €

1 Sake + 1 Ebi + 1 Kani + 6 Sake Maki + 1 Misosuppe

M.02
Menü 2
9.00 €

6 Sake Maki + 6 Kappa Maki + 6 Tekka Maki + 1 Misosuppe

M.03
Menü 3
9.90 €

1 Amaebi + 1 Sake + 1 lzumidai + 6 Sake Maki + 4 California Inside Out + 1 Misosuppe

M.04
Menü 4
14.90 €

1 Maguro + 1 Sake + 1 Tamago + 1 Kani + 1 Ebi + 6 California Maki + 4 California Inside Out + 1 Misosuppe + Ebi Tempura

M.05
Menü 5 - vegetarisch
7.90 €

6 Avocado Maki + 6 Oshinko Maki + 6 Kappa Maki + 1 Misosuppe

M.06
Menü 6 - vegetarisch
8.90 €

1 Tamago + 1 Inari + 1 Shiitake + 1 Avocado + 6 Kappa Maki + 4 Vegetarische Inside Out + 1 Misosuppe

M.07
Menü 7
13.90 €

1 Maguro + 1 Sake + 1 Tamago + 1 Ebi + 6 Sake Maki + 8 California Inside Out + 1 Misosuppe

M.08
Menü 8
13.50 €

1 Sake + 1 Butterfisch + 1 Amaebi + 1 Ebi + 6 Sake Maki + 6 Kappa Maki + 4 California Inside Out + 1 Misosuppe

M.09
Menü 9
9.90 €

1 Maguro + 1 Sake + 1 Tamago + 1 Ebi + 1 Saba + 1 lka + 1 Misosuppe

M.10
Menü 10
11.90 €

1 Maguro + 1 Sake + 1 Butterfisch + 1 Kani + 1 Unagi + 1 Tamago + 1 Ebi + 1 lzumidai + 1 Misosuppe

1 2 » 

Reservierungen unter

Tel.: 0351 - 56 34 688

Sushi Menüs - Menü 1

[M.01] - Menü 1

Sushi Menüs - Menü 2

[M.02] - Menü 2

Sushi Menüs - Menü 3

[M.03] - Menü 3

Sushi Menüs - Menü 4

[M.04] - Menü 4

Sushi Menüs - Menü 5 - vegetarisch

[M.05] - Menü 5 - vegetarisch

Sushi Menüs - Menü 6 - vegetarisch

[M.06] - Menü 6 - vegetarisch

Sushi Menüs - Menü 7

[M.07] - Menü 7

Sushi Menüs - Menü 8

[M.08] - Menü 8

Sushi Menüs - Menü 9

[M.09] - Menü 9

Sushi Menüs - Menü 10

[M.10] - Menü 10

Datenschutz | Impressum | © Mi.Ka.Do Dresden - 2018